PROGRAMES

Aquí trobareu la informació de tots els programes de salut que portem a terme a l'escola.

      Informació de les activitats realitzades o previstes pel curs 2015-2016:

o   Inscripció a programes de l’ASPB de promoció de la salut a l’escola:
1.       CREIXEM SANS, alimentació saludable, activitat física i descans equilibrat. Destinataris:  4t d’EP.
2.       CREIXEM MÉS SANS, alimentació saludable, activitat física i descans equilibrat. Destinataris : 6è EP.
3.       CANVIS, adolescència, alimentació saludable i activitat física. Destinataris: 2n d’ESO.
4.       SOBRE CANYES I PETES, prevenció del consum d’alcohol i cànnabis. Destinataris: 3r d’ESO.
5.       PARLEM-NE NO ET TALLIS!, sexualitat saludable. Destinataris 4t d’ESO.

o   Programa de l’Ajuntament: Apropa't al món de les persones amb Discapacitat.
o   Programa de Coeducació a l’escola.
o   Programa CaixaProinfància, “Classe Món”.
o   Taller de cuina a 3EP.
o   Programa educatiu TRIA SA, TRIA BO, Caprabo. (5EP)
o   Subcomissió d’alumnes de salut = alumnes delegats d’ESO.
o   Subcomissió de professorat= coordinadors de cicles d’EP i d’ESO.
o   Sessions formatives a famílies des de l’Equip d’atenció a la Diversitat.

Els projectes i programes  que actualment s’estan duent a terme fins a l'actualitat són:

A  Educació Infantil i Primària

1.- PLA DE CONSUM DE FRUITES A LES ESCOLES:
Enguany el nostre centre participa en el Pla de Consum de Fruita a les escoles promogut per la Generalitat de Catalunya amb l’ajuda financera de la Unió Europea. Aquest pla consisteix a distribuir gratuïtament fruita als escolars d’educació infantil i de primària.
Els objectius són:
  • Conscienciar del benefici de l’augment del consum de fruites i verdures, i aprendre la diversitat, característiques, producció, estacionalitat, etc.
  • Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.
El pla consisteix en complementar l’esmorzar o el berenar amb fruita durant tres dies d’una setmana de cada mes.

2.    TALLER DE “CUINA A L’ESCOLA” A 3 EP.

Una de les finalitats principals de la nostra proposta és fer reflexionar als alumnes envers aquests canvis produïts en els hàbits alimentaris, ja que si no es fan amb una certa cura, poden desequilibrar amb facilitat la nostra dieta, i conseqüentment, provocar problemes de salut, com ara: problemes cardiovasculars, malalties coronàries, etc

3.    PROGRAMA CREIXEM SANS A 4T EP .

El programa CREIXEM SANS és el conjunt d’activitats dissenyades per ser desenvolupades a l’aula pel professor/a tutor/a  responsable de l’aula, amb l’assessorament tècnic i dels materials del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB.
El programa CREIXEM SANS consta de tres mòduls de treball, “Creixement: pes i alçada. Valoració de la imatge corporal” (amb dues unitats), “Alimentació i nutrició” (amb cinc unitats) i “Activitat física i descans” (amb dues unitats).

3. PROJECTE  EDUCATIU  DE CAPRABO: TRIA BO, TRIA SA. 

Projecte portat a terme pels alumnes de 5è EP. El projecte proposa l'aprenentatge d'hàbits alimentaris saludables mitjançant un exercici pràctic de decisió i compra d’aliments per assolir una dieta equilibrada.
En què consisteix Tria bo, tria sa?  Per primer cop, els alumnes es desplaçaran amb el seu professor a un centre Caprabo. Una vegada a l'establiment, acompanyats i assessorats per un dietista-nutricionista, realitzaran una activitat lúdica i educativa de compra simulada basada en l'explicació de la piràmide nutricional. 

A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1.- Programa CANVIS- Agència de Salut Pública.

Programa escolar de promoció hàbits alimentaris saludables i activitat física a l'adolescència, alimentació i nutrició, valoració personal, imatge, activitat física i salut en l'alumnat de 2n d'ESO, desenvolupat amb l'assessorament expert de diferents entitats i institucions, i avalat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona

2.- Programa SOBRE CANYES I PETES - Agència de Salut Pública.
Programa de prevenció sobre el consum d’alcohol i cànnabis integrat en el Pla Tutorial del 3r curs d’ESO.

3.- Programa PARLEM-NE, NO ET TALLIS - Agència de Salut Pública.
Programa de prevenció de les relacions sexuals no protegides a 4t curs d’ESO.

Aquests programes són portats a terme, a l’aula,  pels tutors/es dels diferents cursos. Es desenvolupen amb l’assessorament d’experts de diferents entitats i institucions, i estan avalats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Amb aquests mateixos assessoraments i/o amb participació externa també tenim:

  • Al cicle Inicial: “SuperDents” + Titelles “Dents netes, sí!” + Visita a l’escola d’un dentista.
  • XERRADES : A càrrec de les infermeres de l’Equip de Salut Comunitària  sobre «Els esmorzars» i «Els hàbits d’higiene personal» al cicle superior de primària. A Secundària, i en el curs de tercer, intervenció amb les famílies sobre el consum de substàncies addictives.
  • TALLERS D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL AL CENTRE JOVE ANTICONCEPCIÓ I SALUT (CJAS): Els tallers d’educació afectiva i sexual són un espai educatiu per treballar en grup, de forma dinàmica i participativa, tots aquells elements que intervenen en el creixement i les relacions amb els altres des duna visió global per a la consecució d’un bon grau de salut sexual.


  • DE MARXA FENT ESPORT:  L’objectiu principal d’aquest programa és oferir als joves escolars de 4rt d’ESO, l’oportunitat d’integrar la pràctica esportiva dins el seu temps de lleure com a alternativa d’oci i promoció d’estils de vida saludables. Es pretén donar a conèixer activitats físico-esportives lúdiques i higièniques que no s’acostumen a treballar des del currículum de l’Educació Física escolar tradicional i que poden actuar com a elements de prevenció de conductes de risc, en particular de consum drogues.
-