dilluns, 10 de juny de 2013

ALIMENTACIÓ I ESPORTDurant aquest curs la Comissió de Salut de l’escola formada per pares, mares, alumnes i equip docent es va proposar fer una avaluació  de l’esmorzar i dels hàbits esportius dels nostres alumnes.

Un cop valorats els resultats, la comissió ofereix una sessió als pares i mares de secundària sobre “L’alimentació saludable i l’esport” a càrrec de Bárbara Romano, dietista i nutricionista de l’Hospital Clínic de Barcelona.
L’objectiu de la professional és fer-nos arribar la importància d’uns hàbits saludables i, sobretot, com fer-ne conscients als nostres fills/es adolescents.

La trobada serà el dilluns 10 de juny a les 18h a l’aula de 1r d’ESO.